Over ons

KERNTAKEN

Vriendschap: Bij KAJ gaan alle jongeren samen op pad. Via ontmoeting en persoonlijk contact leren we onszelf en de ander kennen.

Vorming: We worden bewust van onze eigen realiteit en waarde, zien gelijkenissen bij anderen en leren over systemen die ons leven beïnvloeden. We kijken kritisch naar onze omgeving en de maatschappij en nemen ons eigen leven in handen. Hierdoor worden wij samen gevormd en veranderen wij persoonlijk, waardoor de samenleving duurzaam verandert.

Actie: We blijven zowel in ons persoonlijk leven als in de maatschappij niet bij de pakken zitten en komen op om alle jongeren alle kansen te geven waar we recht op hebben. We strijden voor een leven en samenleving waar onze rechten en onze waarde centraal staan.

Dit alles doen we via de methode Zien Oordelen Handelen.Tijdens de zien-fase vertrekken we vanuit de realiteit van jongeren en verzamelen we de gegevens. Vanuit de informatie die we hebben verzameld gaan we over naar de oordeel-fase. Hierin worden de feiten uit al de informatie gehaald. We gaan na wat er nodig is. Wanneer we zicht hebben op de noden, gaan we over naar het handelen.

VISIE

Het verhaal van elke jongere staat centraal in de dagelijkse werking van KAJ. Alles begint en eindigt met dit verhaal, vanuit de feiten. “Hoe is ’t met jou?” is dan ook de basisvraag binnen KAJ. In KAJ willen we jongeren een thuis bieden, om als persoon te groeien en te ontwikkelen. We doen dit via persoonlijk contact, ontmoeting en vriendschap, activiteiten en huisbezoeken.

KAJ is er voor, met en door jongeren. KAJ vaart een zelfstandige koers, vanuit het verhaal, de ervaring en het standpunt van de jongere. En dat op alle niveaus van de organisatie. KAJ is een collectief. Wij zijn samen een groep vrienden die zorgen voor onszelf én voor elkaar. KAJ kiest voor jongeren die bewust in het leven staan en zelf kozen om naar de KAJ te komen. Daarom richten wij ons vooral op een leeftijd vanaf 12 jaar, en tot 30 jaar, zonder discriminatie naar afkomst, nationaliteit, geslacht, gender, scholing, geloof of seksuele en politieke voorkeur, zolang dit niet in strijd is met de waarden en doelen van KAJ. Wij zijn de arbeidersjongeren van vandaag: werkzoekende jongeren of in een onzekere werksituatie, jongeren uit het algemeen, technisch, beroeps- of deeltijds onderwijs, jongeren die het thuis niet gemakkelijk hebben door hun gezinssituatie en armoede, jongeren die elders gepest worden en jongeren die uit een andere cultuur komen. KAJ streeft naar een beweging waar alle jongeren gelijkwaardig zijn aan elkaar.

KAJ is een jongerenbeweging met een vormingsopdracht. Wij zijn jongeren die durven doen en anderen motiveren om te doen. Wij komen op voor onszelf en voor anderen en voor onze mening die gebaseerd is op feiten en ervaring. Wij worden echter niet zo geboren: in KAJ worden wij samen gevormd! Onze afdelingen zijn een middel om ons gedurende een lange periode in groep duurzaam en permanent te vormen voor een betere samenleving, en dit steeds via zien-oordelen-handelen. Om een betere samenleving te creëren moeten we ons verenigen. Dit doen we via onze afdelingen, via uitbouw in stedelijke contexten en via werkgroepen rond thema’s.

Onze organisatie is een internationale beweging. De situatie van jongeren hier is onlosmakelijk verbonden met de situatie van jongeren elders in de wereld. KAJ is deel van de Internationale KAJ die bewegingen op alle continenten verenigt. Deze bewegingen werken allen met jongeren uit arbeidersklassen vanuit de realiteit van die jongeren volgens ‘zien-oordelen-handelen’.